Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

RAPID

De daling in kostprijs (LCOE) van zonnepanelen is de afgelopen jaren met name te danken aan de verbetering in de celefficiëntie en massaproductie. Om de LCOE nog verder te verlagen voor zonnestroom dient de focus verlegd te worden naar de overige componenten in het gehele systeem.. Project RAPID zorgt ervoor dat dakverzwaring niet meer noodzakelijk is. De focus van dit project is echter veel breder dan alleen daken die verzwaard moeten worden, aangezien er een significante winst op installatie en arbeid kan worden behaald. Hierdoor kan dit systeem veel breder, maar nog steeds goedkoper, worden uitgerold.

Het consortium beoogd om kosten van PV-systemen op grote daken te verlagen en de fysieke integratie van deze systemen te vergroten. Dit beogen de projectpartners enerzijds door makkelijkere installatie (wat resulteert in lagere kosten) en anderzijds in een lichtgewicht systeem waarmee alle type daken vol kunnen worden gelegd. De doelstelling van het project luidt als volgt: Een driedimensionaal aerodynamisch PV systeem met bijbehorend bevestigingssysteem is ontwikkeld, waarmee snelle plaatsing van lichtgewicht PV op alle type daken mogelijk is, zonder dat deze bij hoge windkrachten van het dak geblazen wordt en waarmee de kostprijs van installatie van PV-systemen door besparingen op arbeid en installatiematerialen met 75% verbeterd is.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

© KiesZon

Onze andere consortia