Privacy policy

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt over en van personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.

Uitgangspunten
De Nationale Consortia Zon spannen zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG. Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Rechtmatigheid
We verwerken alleen persoonsgegevens als er een rechtmatige en voldoende concrete grondslag is. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een wettelijke taak of overeenkomst.

Doelbinding
De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan ten dienste van de organisatie. We kijken daarbij altijd naar het belang van de betrokkene en het eventuele risico dat hij of zij loopt.

Dataminimalisatie
We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Accuraat
We houden de persoonsgegevens juist en actueel. Deze kunnen ook worden ingezien en gewijzigd door de betrokkene, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Security
We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Transparantie
We geven inzicht in onze gegevensverwerkingen en onze samenwerkingspartners. We zijn open over datalekken en over de stappen die we nemen om ze te voorkomen.

Periode van dataopslag
Persoonsgegevens slaan we niet langer op dan strikt noodzakelijk.

Accountability
We maken voor iedereen zichtbaar dat we ons houden aan bovenstaande principes. Zo houden we in een register bij welke verwerkingen van persoonsgegevens we doen.

We zijn zorgvuldig en terughoudend als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Zo werken we aan elke dag aan privacybewustheid.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen van gegevens
Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gegevensverwerkingen.

 

Naam organisatie en contactpersoon

E-mailadres

Telefoonnummer

Uitvoeren taak 

Ja 

Ja 

Ja 

Wettelijke verplichting 

Ja

Ja 

Ja

Netwerkbeheer en beveiliging 

Ja 

Ja 

Ja 

Verstrekken aan derden

Nee 

Nee

Nee

Vragen?
Heeft u aanvullende vragen over dit privacystatement? Vul dan het contactformulier in.

Onze andere consortia