Over Zon op Gebouw

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Gebouwen kunnen een grote bijdrage leveren aan het opwekken van schone energie!

Verreweg de meeste zonnepanelen worden op dit moment op daken van gebouwen geïnstalleerd. Nu al ligt er in Nederland ongeveer 8 GWp aan zonnepanelen op daken en in 2030 zal dit zijn toegenomen tot minstens 20 GWp en mogelijk veel meer. Om dit zonne-energie succesverhaal voort te zetten en het maatschappelijk draagvlak hoog te houden is er behoefte aan mooie, veilige en betaalbare systemen. Innovatie is cruciaal voor het bereiken van deze doelstellingen.

Daarom hebben TKI Urban Energy, TNO, Holland Solar en Stichting BIPV NL gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Gebouw.

Doelstelling
Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw bevordert innovatie, opschaling en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen Nederland. Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw streeft ernaar om projecten te initiëren en uit te laten voeren zodat …

  • Nederland zich ontwikkelt tot wereldwijd leider op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen;

  • Innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en de implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op en aan gebouwen in Nederland wordt versneld.

Het Nationaal Consortium wil, samen met betrokken stakeholders, de noodzakelijke technische innovatieprocessen maximaal versnellen. Voorbeelden van benodigde technische innovaties zijn gekleurde PV-panelen, building integrated PV-panelen, PVT-installaties, lichtgewicht PV panelen, reduceren van installatiekosten, combineren van PV functie met andere functies uit de gebouwschil zoals isolatie, etc. Allemaal innovaties die voor specifieke toepassingen in de gebouwsector van belang zijn.

Daarnaast wil het Nationaal Consortium maatschappelijk enthousiasme voor zonne-energie in de gebouwde omgeving versterken door het uitlichten van inspirerende voorbeeld projecten en het delen van ‘best practices’ en procesontwikkeling.

Samenwerking
Het Nationaal Consortium Zon op Gebouw is een samenwerkingsverband van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en belangenorganisaties. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom op en aan gebouwen. Daarnaast is het van belang om samen beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen op gebouwen.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Gebouw?

  1. U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan innovaties voor zonnesystemen op en aan gebouwen

  2. U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Gebouw

  3. U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten

Onze andere consortia