Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

DSD-PV to the test

De acceptatie van veranderingen in de gebouwde omgeving vormen een belangrijke uitdaging in de energietransitie. Dit project is een vervolg op Dutch Solar Design (RVO, TEUE116142), waarin de proof of principle is gedemonstreerd dat de visuele, esthetische kwaliteit van BIPV, gebaseerd op print technologie, mogelijk is en een sterke marktvraag kent.

Het doel is de energieverduurzaming van de stedelijke gebouwde omgeving te versnellen door de ontwikkeling van veelzijdig esthetisch zonnestroom opwekkend (gevel)plaatmateriaal welke breed geïntegreerd kan worden in de openbare ruimte. 

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Onze andere consortia