Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Rollaminatie van flexibele PV halffabricaten voor lichtgeconstrueerde daken

Voor toepassing in o.a. de gebouwde omgeving zijn standaard PV panelen vaak niet geschikt. Er zijn bedrijven die op maat gemaakte panelen aanbieden, maar door de hoge kosten (arbeid) zijn ze vooral geschikt voor niche markten. In de bouwwereld is echter een grote vraag naar goedkope, op maat maakbare panelen die bij voorkeur in prefab bouwonderdelen kunnen worden verwerkt.

Het doel van RollaFlex is om tot een ‘proof of principle‘ te komen van de fabricage van een kosteneffectief flexibel PV-halffabricaat en de prefab integratie daarvan tot een dakbedekkingsmateriaal met PV-functionaliteit. De volgende onderzoeksvragen worden hierbij beantwoord:
- Wat zijn de meest geschikte materialen (optimale stack) voor het halffabricaat (functie en duurzaamheid), het proces (robuustheid) en recyclebaarheid (materiaaleigenschappen)?
- Wat is het meest geschikte rollamineerproces om tot ‘oneindige’ halffabricaten te komen?
- Wat is de optimale elektronische architectuur van het halffabrikaat voor zowel maakbaarheid als integreerbaarheid?
Uiteindelijk wordt het ‘proof of principle’ aangetoond door een aantal geïntegreerde producten van ca. 10 m te maken.

De kostprijs van het uiteindelijke product is een belangrijke afweging bij elke stap en de materiaal keuze. Hierbij is het een wens om de huidige kostprijs (voor flexibele modules) van ca. 1.25 €/Wp te reduceren naar tenminste 0.9 €/Wp en op termijn <0.4 €/Wp.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

© Solliance

Onze andere consortia