Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

10 mrt.
Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten

De Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten helpt Regionale RES-regio's, gemeenten, provincies of waterschappen bij het realiseren van zon op daken en objecten. Door de stappen van de handreiking te volgen, werk je aan een concrete en efficiënte uitvoeringstrategie.

Veel RES-regio's hebben ambities voor (grootschalige) zon op daken en objecten in hun Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgenomen. Er wordt volop gewerkt aan de uitvoering van RES’en. Om te versnellen en grip te krijgen op de uitvoering van zon op daken, is de RES-regio's geadviseerd een Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. Bij voorkeur voor de zomer van 2023. De uitvoeringsstrategie is, net als de RES, vormvrij. De strategie hoeft niet te worden opgeleverd aan NP RES, maar kan wel input zijn voor het Voortgangsdocument RES. De handreiking doet suggesties en geeft inspiratie voor het opstellen van een Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten.

Download de handreiking hier.

Onze andere consortia