Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

7 jun.
Adviesrapport bouwstenen versnellingsprogramma zon op dak

Het 'Adviesrapport bouwstenen versnellingsprogramma zon op dak' heeft als doel om handelingsperspectief voor het installeren van zonnepanelen op daken te bieden, om knelpunten te inventariseren en te verhelpen. De focus in dit rapport ligt op grootschalige zon op dak projecten op utiliteitsgebouwen, zowel binnen bestaande bouw als binnen nieuwbouw. Allereerst is de stand van zaken opgemaakt, vervolgens wordt toegewerkt naar een advies. In het advies worden ‘bouwstenen’ voor een versnellingsprogramma voor zon op dak aangeleverd.

Download het adviesrapport hier.

Onze andere consortia