Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

31 mei.
Handreiking Risicobeheersing advies veilige PV-systemen

In de 'Handreiking Risicobeheersing advies veilige PV-systemen' wordt nader ingegaan op PV-systemen en brandpreventieve maatregelen die toegepast kunnen worden. Hierbij wordt verondersteld dat de onafhankelijke Scios Scope 12 certificering wordt gehanteerd, omdat verzekeraars deze noemen in hun eisen als goede richtlijn voor het veilig installeren van elektrische systemen. Voor de handreiking is gebruikgemaakt van onder meer (inter)nationale onderzoeken en (inter)nationale regelgeving.

Download de handreiking hier.

Onze andere consortia