Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

7 jun.
De verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen op bedrijfspanden

Het rapport 'De verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen op bedrijfspanden' bevat de resultaten van onderzoek van Berenschot naar de factoren die een rol spelen bij de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen op bedrijfspanden.

Dit rapport heeft als doel om een overzicht te maken van de factoren die een rol spelen in de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen. Hierbij wordt niet alleen een kwalitatieve beschrijving gegeven, maar wordt ook ingegaan op de beschikbare kwantitatieve informatie en de datalacunes die er nog zijn om de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen verder te brengen.

Download het volledige onderzoek hier.

Onze andere consortia