Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

3 mei.
Nieuwe innovatieprojecten van start rond bipvt, agri-pv en aerodynamisch lichtgewicht zonnepanelen

One-Day Makeover, BIPVT levert MOOI energie!, GO-E, TROEF, Hoogbouwgevels Sta-Op, Sunbiose, RAPID en ECOCertified Solar Parks. Het zijn de namen van een reeks nieuwe innovatieprojecten rond zonne-energie.

De projecten kaderen in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI) op het thema Gebouwde omgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde afgelopen september 30 miljoen extra subsidie beschikbaar vanwege het grote aantal aanvragen dat werd ingediend. De TKI Urban Energy van de Topsector Energie heeft de consortia van bedrijven geholpen bij het opzetten van de projecten. Onderstaande projecten die goedgekeurd zijn, hebben direct betrekking op zonne-energie. In totaal zijn 19 van de 40 ingediende projecten gehonoreerd.

One-Day Makeover
Dit project van penvoerder Solarge bevat de ontwikkeling van een gecertificeerd recyclebaar, composiet bouwproduct met bijbehorend installatie- en productieproces om op grote schaal lichtgewicht, pv-geïntegreerde bouwcomponenten te produceren.

BIPVT levert MOOI energie!
BIPV Nederland leidt het project waarin gewerkt wordt aan de realisatie van een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving middels nieuwe plug-and-play building integrated pv thermal (bipvt)-systemen.

Gebouwde Omgeving Elektrificatie Innovatieplatform (GO-E)
TNO werkt in dit project aan het ontwikkelen van schaalbare flexdiensten die bijdragen aan een betere benutting van lokale energiebronnen en bijdragen aan reductie van piekbelasting van regionale netten. Regionale netbeheerders kunnen onderbouwd beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet dient te worden om netcongestie te voorkomen.

Lees het volledige artikel hier op de website van Solar Magazine.

foto: © Solarge

Onze andere consortia