Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

3 mei.
Benchmark Zon op Dak: 5% meer zon op bedrijfsdaken gerealiseerd

Het realiseren van zonnepanelen op daken is een belangrijke pijler in de energietransitie. De Benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken 2021’ van Over Morgen laat zien hoe het er in de praktijk voor staat. Er is sprake van een stijging van ca. 5% dakoppervlak waarop zonnepanelen gerealiseerd zijn en er is 11% meer dakoppervlak SDE-subsidie toegekend ten opzichte van 1,5 jaar geleden.  

Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken 2021’ blijkt dat circa 12% van het theoretisch potentiële dakoppervlak van bedrijfsdaken momenteel is voorzien van zonnepanelen en dat er voor 28% theoretisch potentieel* dakoppervlakte SDE+(+) subsidie is toegekend.

In de benchmark 2019 was er ca. 6,5% van het theoretisch potentieel dakoppervlak voorzien van zonnepanelen en voor 17% van deze dakoppervlakte een SDE+ subsidie toegekend. We zien in 1,5 jaar een stijging van 5% in realisatie en 11% meer SDE-toekenningen.
De benchmark laat zien hoe gemeentes het doen op het gebied van zon op grote daken en in welke mate zij afgelopen 1,5 jaar zijn gestegen. Ook de toename op provinciaal niveau is in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de stijging in de provincie Utrecht het grootst is, gevolgd door provincie Limburg en provincie Zeeland.

Nog te veel daken onbenut
“De stijging van zonnepanelen op bedrijfsdaken is bemoedigend. Maar het tempo ligt nog te laag en we zien nog te veel daken onbenut liggen. Wij willen ook die vol met zonnepanelen krijgen en zo de energietransitie een impuls geven. Provincies en gemeenten kunnen hier als aanjager een belangrijke rol in vervullen”, zegt Wieland Koornstra, adviseur van Over Morgen.

De adviseurs van Over Morgen helpen hierbij door inzicht te geven in de potentie en dakeigenaren te adviseren en te ontzorgen. In 2020 hebben we onder andere de provincies Noord-Holland, Gelderland en Groningen en de gemeente Maastricht geholpen. “Maar met enkel inzetten op zon op dak gaan we onze landelijke ambities niet halen, ook zon op grond en andere vormen van duurzame energie opwek zijn nodig”, stelt Koornstra. In deze handreiking leggen we uit hoe we van de theoretische potentie naar de realistische potentie toewerken. Deze realistische potentie komt uit op circa 45%. Er is dus meer nodig.

Onze andere consortia