Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

15-10-2020

Zon in Landschap | Webinar: Design research – lessons learned from three solar landscape projects

De onderzoeksgroep High-Density Energy Landscapes (Academie van Bouwkunst Amsterdam) organiseert een webinar over practice oriented design research. Dit type onderzoek vindt plaats op het raakvlak tussen de ontwerppraktijk, toegepast onderzoek en universiteiten. Drie ontwerpers actief in de energietransitie delen recente inzichten uit onderzoek naar zonneparken. Ze presenteren onder andere welke onderzoeksstappen ze hebben genomen, welke problemen ze tegen kwamen en welke vaardigheden nodig zijn voor onderzoek doen. Jolanda de Jong (Urban Synergy) vertelt hoe richtlijnen voor zonneparken zijn ontwikkeld in het kader van de Gelderse “ZonneWijzer”, een research for design project. Dirk Oudes (Amsterdam Academy of Architecture) presenteert resultaten uit een research on design project naar ontworpen zonneparken in Europa. Merel Enserink (Wageningen University) deelt de eerste inzichten uit een research through designing project: EnergietuinenNL. Aan het eind van de avond bespreken we in een interactieve Q&A met Saline Verhoeven, Harma Horlings en anderen de toepassing van onderzoek in het onderwijs en vervolgens ook de praktijk.

Aanmelden via de website van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Onze andere consortia